Search form

Lucas 3:34

34Judáboó Jacob ã wʉ̃ʉ́h

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Jacobboó Isaac ã wʉ̃ʉ́h

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Isaacboó Abraham ã wʉ̃ʉ́h

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Abrahamboó Taré ã wʉ̃ʉ́h

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Taréboó Nacor ã wʉ̃ʉ́h

ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index