Search form

Lucas 3:6

6Pánihna, nihat cã́acwã yoobópdih ĩ jenah joibípna caá, iiguípna ĩ bejatji déedih Dios ã tʉ́i ʉbatdih ĩ jéihyat pínah niijná’, ã niíj naóhbipna caá”, Isaías ãt niíj daacáp wʉt jĩ. (Is 40.3-5)

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index