Search form

Lucas 4:1-2

Nemépwã ĩ maáh Jesúsdih ã yéejaíhat

(Mt 4.1-11; Mr 1.12-13)

1-2Juan Jesúsdih ã daabánachah, Tʉ́ini Espíritu caandíh ã yáwachah, Jesús Jordán mʉjmant ãt jwʉ́ʉb aab béjep wʉt jĩ. Jwʉ́ʉb aab béjnit, Tʉ́ini Espíritu caandíh mʉʉ́ wihcapboó ãt nʉmah bejep wʉt jĩ. Caánboó cuarenta yeó jáap ã jʉmʉchah, Satanás, nemépwã ĩ maáh, caandíh ãtih yeejép chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt yʉh jĩ. Páant bói yeó jáap caánboó jʉmna, Jesús jeémpcan, nʉʉgʉ́p wʉnna ãt chãjap wʉt jĩ.

3Páant ã nʉʉgʉ́p wʉnʉchah jéihnit, Satanás caandíh nin pah ãt niíj naáwáp wʉt yʉh jĩ:

—Meém Dios wʉ̃ʉ́h jʉmna, can jee dáhdih “Pan dah ma jʉmʉʉ́”, ma niijí, ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index