Search form

Lucas 5:39

39Obohjeéhtih, ded máa iguíh macdih ã babhbat tʉ́ttimah, pah jwʉhcanni macdih babhbíhcan, ‘Máa mac chah tʉ́ini beé’, ã niijbípna caá. Pánihat pah cã́acwã wã jáap bohéátdih náahcan, ‘Jwĩ nʉowã ĩ bohéátjiboó chah ã tʉ́yʉp be’, ĩ niijbípna caá, Jesús queétdih ãt niijíp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index