Search form

Marcos 15:11

11Obohjeéhtih, cã́acwã Jesúsdih ĩ náahachah yʉhna, sacerdotewã ĩ maátaboó queétdih jac wʉtnit, Barrabásboodíh ã bacaat pínahdih ĩt jepahat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.

Páant ĩ jac wʉtʉchah joinítji,

—¡Barrabásdih caá jwĩ náahap! ¡Caandíh jwiítdih ma baca wʉ̃hʉʉ́! Pilatodih cã́acwã ĩt niíj jepahap wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index