Search form

Marcos 15:18

18Maáhdih ĩpĩ́ chãjat pah Jesúsdih nin pah ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ:

—¡Ma tʉ́i jʉmʉʉ́! ¡Meém caá judíowã ĩ maáh! ĩt niíj deoh naáwáp wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index