Search form

Marcos 16:1

Jesús ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát

(Mt 28.1-10; Lc 24.1-12; Jn 20.1-10)

1Jwiít judíowã jwĩ chooát yeó jáap ã yapachah, tõo ñáh jʉ̃ʉ́wʉ́chah, biíc peihcannit yaádh chej jʉmnidih jíib chãjadih ĩt bejep wʉt jĩ, Jesúíh bácahjidih ĩ ñáñat pínah niijná. Mágdala tʉ́tchimant bóli María, biíh wili María Santiago íin, Saloméjĩh, queét biíc peihcannit yaádh jíib chãjadih ĩt bejep wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index