Search form

Marcos 3:23

23Páant ĩ niijíchah joinít, Jesúsboó queétdih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: “Nemépwã míicjeh ĩpĩ́ míic bacacan caá. Nemépwã ĩ maáh ã wẽpatjĩh nihcan, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh queétdih wã bacana caá.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index