Search form

Mateo 27:11

Maáh Pilato Jesúsdih ã ʉʉ́bh joyát

(Mr 15.2-5; Lc 23.3-5; Jn 18.22-28)

11Páant ã chãjat pónih, sacerdotewã Jesúsdih ĩ ʉb jʉibínachah ennit, Maáh Pilato caandíh nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ:

—¿Meém yoobópdih judíowã ĩ maáh niít? ãt niijíp wʉt jĩ.

—Ma niiját pah tigaá, Jesús ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index