Search form

Mateo 28:12

12Páant ĩ naáwáchah joinít, caán ã yapatjidih míic wéheat tʉ́ʉt niijná, jwĩ déewã maátadihbʉt ĩt míic wáacat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pánih míic wéhe péanit, queét soldadowãdih bʉ́dí ĩt jíib chãjap wʉt jĩ, ded pah ã yapatjidih yoobópdih ĩ naóhcat pínah niijná.

Dios ã jáap naáwát tólih

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index