Search form

Los Hechos 1:1

1Ima' Teófilo, quiniƚ'ehuo' coje'e. Joupa niniƚ'epo' anuli loje'e. Jiƚe loje'e nu'ipo' acuajmaica te ts'i'ic' lipangopa li'epa Jesús, te ts'i'ic' limuc'iyalepa jouc'a te ts'i'ic' luyaicopa lipepajnya mipa'a li'a ƚamats'.