Search form

Los Hechos 1:11

11Timiyi:

―Imanc' ixanuc' Galilea, ¿te colahuenaf'copa lema'a? Joupa iƚonc'e'enapolhuo' Jesús, ileconapa lema'a. To jiƚta'a moƚsinyi lif'ajnapa lema'a, ma toƚta'a ticuaiyoconno maƚque Jesús.