Search form

Los Hechos 10:4

4Lehuelojm'ma ƚapaluc quema'a Cornelio ixpaij'ma juaiconapa. Timi:

―Maipoujna, ¿te ts'opic'a?

Timi:

―Lofxa'huepa if'ajpa lema'a pe lopa'a ȽanDios. Iƚque iximpo' totoc'ila' lan xanuc'. Ti'nujuaishuo' ima'.