Search form

Los Hechos 11:15

15’Jiƚpe lejut'ƚ cal xans naƚjoc'ipa aipango'ma aipalaic'o'mola'. Ma capalay, aiquicoƚ'ma, icuaiyunni cal Espíritu Santo imunni lema'a. Ma to licuaiyunni al te'a pe laƚmana', ma toƚta'a icuaiyunni pe lomana' iƚniya.