Search form

Los Hechos 11:17

17Ma to lalapi'iponga' ȽanDios cal Espíritu Santo, illanc' pe naƚ'huaiyijmpá ƚaƚPoujna Jesucristo, ma toƚta'a epi'ipola' jouc'a iƚniya. Iya' ma le'a ninxans. ¿Ja'ni ti'i'ma capa'ne'ma ȽanDios? A'i. Aimi'iya.