Search form

Los Hechos 12:23

23Aiquicoƚ'ma. Iteƚ'mi'ma anuli ƚepaluc ƚaƚPoujna ȽanDios. Lapimí ipango'ma ite'me. Lijou'ma ima'ma. Herodes i'e'e'moxi xonca cal cueca', etets'ipa ȽanDios, toƚiya li'ipa toƚta'a.