Search form

Los Hechos 12:7

7Jiƚpe lacarza icuai'ma anuli ƚepaluc ƚaƚPoujna. Epalc'o'i'ma juaiconapa. Untaf'ma huata liju' Pedro, umef'ma, timi:

―¡Aimicoƚ'mo', totsahuenni!

Lan cadena lifiyicoyi limane' Pedro uhuaiƚquenanni.