Search form

Los Hechos 13:11

11Aƚquimf'eƚa': ȽaƚPoujna titeƚ'mihuo'. Aimi'iya mahuetsaleconaya. Micoƚi iƚe loteƚ'miyaco' ni aimoxinya lipepalc'o' cal 'ora.

Aiquicoƚ'ma. Elimas ixim'ma tocomma to ummahuay, imufc'o'ma li'u'. Ipango'ma ixpailo'ma limane. Tehuay naitsi naxaƚya.