Search form

Los Hechos 13:36

36’Iƚe lataiqui' aiminescoyoxi David. Iƚque mipa'a fa'a li'a ƚamats' i'e'ma lixpic'epa ȽanDios, ticuxeyale. Imanapa, eminc'ina'me pe lomana' liƚcuerpo litatahueló. Lijou'ma ihuet'ƚna'ma licuerpo.