Search form

Los Hechos 14:22

22Imuc'iyalecontsa ts'ilihuequi Lataiqui', ifa'empola' liƚpicuejma', ixc'ai'im'mola', timinnila':

―Ticuicomma aƚteƚcoƚe, tijouƚa' aƚtsuflainata pe locuxeyopa ȽanDios.