Search form

Los Hechos 15:22

22Lan apóstole jouc'a lapimaye noxpijpá lataiqui', jouc'a jahuay lapimaye lafoƚyomma jiƚpe Jerusalén i'e'e'moƚtsi anuli liƚpicuejma'. Ticuayi:

―Aƚ'huijf'e'mola' laƚpimaye. Alumme'mola' tiyeƚe Antioquía. Tiyejmaleƚe Pablo y Bernabé.

I'huijf'em'mola' Judas ƚacui'impa Barsabás jouc'a Silas. Iƚne liƚpimaye tixininnila' ac'a liƚpicuejma'.