Search form

Los Hechos 15:39

39Ipalaic'o'moƚtsi juaiconapa. Ifuli'i'moƚtsi cataiqui'. Lijouco'ma anuli anuli i'hua'ma lipene. Bernabé ileco'ma Marcos, itsulfoƚai'me anuli al barco, iye'me Chipre.