Search form

Los Hechos 16:15

15Ƚaca'no' Lidia jouc'a jahuay nomana' lejut'ƚ epo'im'mola'. Lijou'ma Lidia aƚsa'hueponga', aƚminga':

―Ja'ni imanc' aƚsimpa iya' nepenufpa ƚaƚPoujna ƚepá lainejut'ƚ. Jiƚpe aƚmanc'aleta.

Ihui'i'ma. Aƚehuo'me lejut'ƚ.