Search form

Los Hechos 17:25

25Illanc' ninc'ixanuc' aimi'iya maƚnesyacu: “ȽanDios tehue'e', alapi'i'me”. Iƚque aimehue'e'. Jahuay ts'iƚmaf'i fa'a li'a ƚamats' ȽanDios tepi'ila' liƚpitine, liƚpehua', jouc'a jahuay liƚpicuicoya.