Search form

Los Hechos 18:25

25Joupa imuc'impá litaiqui' ƚaƚPoujna, ixina' te ts'i'ic' lipene iƚque. Al c'a timuc'iyale, aimixospa. Tu'iyale li'epa Jesús. Epo'icompa lipuftine Juan Bautista a'i lipuftine Jesucristo.