Search form

Los Hechos 2:11

11ja'ni aƚmana' ninc'iCreta, o aƚmana' ninc'Arabia, tama ituca' ituca' caƚouyomma, ocuena ocuena laƚtaiqui', itsiya jahuay aƚcuec'eyi iƚne lopalaipa. Aƚcuejyi tipalaiyi ƚaƚtaiquí. Tuya'ayi al cueca' lo'epa ȽanDios.