Search form

Los Hechos 2:25

25Li'ipa to linespa David mipalaicojma Jesús, tuya'e':

Iya' aiximpa lo'iya, ƚaƚPoujna aimaƚpo'noya caituca'.

Itine itine aƚmajm'me anuli, iƚque tipa'a al c'a camane, aƚtoc'i.

Ailopa'a caƚspaic'eya.