Search form

Los Hechos 2:26

26Toƚta'a caxina amaf'ca ƚainunxajma'.

Cuya'a'ma: Iya' tixoqui neta juaiconapa.

Aixina' cuyaico'ma al c'a jouc'a laicuerpo.

Tijouƚa' laipitine fa'a li'a ƚamats' cunxaj'ma tixoj'ma neta.