Search form

Los Hechos 24:5

5Aƚcuai'me aƚpalaic'oco'mo' te ts'i'ic' iƚca'a cal xans Pablo. Iƚque acuej quixcay xans. Timenac'ila' lan xanuc'. Ni petsi li'a ƚamats' pe lomana' laƚf'as xanuc' judío, iƚque tenaquila', ti'e'ela' tixtuc'otsoƚtsi, tifuli'itsoƚtsi. Iƚque iƚpincuxepa lan xanuc' naihuejpá ocuena quiƚreligión. Iƚne lacui'impola': Lan Nazareno.