Search form

Los Hechos 3:16

16Aƚ'huaiyijnyi Jesús. Aƚsina' ja'ni aƚnesco'me lipuftine Jesús, ȽanDios tixaƚ'me'ma cal coxo. Toƚta'a li'ipa. Maƚque Jesús aƚtoc'iponga' aƚ'huaiyijnle toƚta'a, toƚiya imanc' toƚsinyi iƚca'a cal xans joupa ixaƚconapa, ailopa'a quicuana.