Search form

Los Hechos 3:26

26ȽanDios lijoupa lepi'ipa ƚi'Hua lipenic', umme'ma ate'a pe loƚmana'. Umme'ma tipai'itsolhuo' loƚpicuejma' anuli anuli imanc', toƚta'a aimoƚ'econa'me lixcay, ȽanDios tipaxne'molhuo'.