Search form

Los Hechos 5:15

15Ipa'a'me lilefcualƚay lonaf'coƚanna liƚhualfa o ƚiƚhuijm‑ma'. Ipo'nom'mola' lema cane, iƚ'huaijma tuyaiƚa' Pedro. Ja'ni tixingufcoƚe ma le'a lipunxahua tixaƚcona'mola'.