Search form

Los Hechos 7:44

44’Mimana' ƚamats' pe ailopa'a quiƚya' laƚtatahueló iƚ'hueca lejut'ƚ ȽanDios lilanc'ecompa ijahua'. Jiƚpe lajut'ƚ tipa'a oquej lapic' liƚtaic' liniƚiya loya'apa locuxepa ȽanDios. Ma toƚta'a ȽanDios icuxe'epa Moisés, timi: “Joupa aimuc'ipo' te ts'i'ic' lajut'ƚ, toƚta'a tolanc'e'ma”.