Search form

Los Hechos 8:37

37Felipe timi:

―Ja'ni jahuay ƚomunxajma' to'huaiyinge Jesús, ti'i'ma.

Ts'ipenic' italai'e'ma, timi:

―Iya' ƚinca ca'huaiyinge Jesucristo. Iƚque i'Hua ȽanDios.