Search form

Los Hechos 9:27

27Bernabé i'e'ma ƚinca limi'ma Saulo. Ileco'ma pe lomana' lan apóstole. U'i'mola' te ts'i'ic' li'ipa Saulo. Timila':

―Mi'hua lane Saulo ixim'ma ƚaƚPoujna Jesús. Iƚque ipalaic'o'ma. Mipa'a Damasco aimitay calaic'ata. Imuj'moxi ummepa Jesús, tuya'e' litaiqui'.