Search form

San Juan 1:1

1Al te'a ai'a tipango'ma jahuay, tipa'a anuli ƚecui'impá Lataiqui'. Iƚque ƚecui'impá Lataiqui' copa'a pe lopa'a ȽanDios. Iƚque ma' anDios.