Search form

San Juan 1:23

23Juan italai'e'e'mola', ipalaico'moxi. U'i'mola' litaiqui' cal profeta Isaías, tuya'e':

Petsi ailopa'a quiƚya' tuya'e' anuli cal xans, tu'ila' lan xanuc':

“Toƚƚanc'e'eƚe lipene ƚaƚPoujna”.

Toƚta'a ipalaico'moxi Juan Bautista.