Search form

San Juan 1:51

51Imicona'ma:

―Iya' camilhuo': Toƚsim'me lema'a exiya. Aƚsim'ma aƚ'onƚcospa to al hualijm'ma petsi tif'ajliyi, tilimulumma lepaluc' ȽanDios. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a.