Search form

San Juan 10:11

11Ƚiƚpoujna lam mot'ƚ, iƚque nohuic'iyacola', ja'ni ac'a xans ticu'ma lipitine, tunƚu'etsola' limot'ƚ. Toƚta'a lai'ejma'. Iya' ninC'a caPoujna, cunƚu'e'mola' laimot'ƚ.