Search form

San Juan 10:16

16’Timana' ocuenaye laimot'ƚ. Iƚniya tiyelocoyi, aiquiƚtsuflaic' ƚileti'i' liƚf'as mot'ƚ. Iƚniya jouc'a caleconatola', cajoc'itola', aƚquimf'e'ma iya' laitaiqui', aƚcuec'e'ma. Tijouƚa' ti'i'ma le'a anuli ƚati'i', anuli ƚiƚPoujna, ma' iya'.