Search form

San Juan 10:32

32Iƚque timila':

―Imanc' joupa oƚsimpá axpe' ai'epa al c'a, iƚiya laƚmuc'ipa cai'Ailli'. Itsiya toƚspic'eyi aƚma'a'ma. Lu'iƚa': ¿Jale lai'epa aicoƚpic'a?