Search form

San Juan 12:16

16Iƚe litine ts'ilihuequi Jesús aiquiƚcueca li'ipa. Lijoupa lepenufinapa Jesús pu'hua lema'a, i'nujuaisnatsa linesma iƚe liniƚiya. I'ipa quiƚsina' iƚe lataiqui' tinesqui lo'iya Jesús.