Search form

San Juan 12:26

26Nai ts'ipic'a ti'eƚa' laipenic', lihuejla'. Pe laifpa'a iya' jiƚpiya jouc'a tipajnta iƚque ƚaƚtoc'ipa, aƚmajnta anuli. Naitsi no'epa laipenic', cai'Ailli' timetsaicona'ma.