Search form

San Juan 12:36

36Mipa'a iƚque Lepalc'o' tolapenufle Lepalc'o'. Toƚta'a ti'onƚcotolhuo' to Lepalc'o'. Jouc'a tonlapalc'o'i'mola' loƚf'as xanuc'.

Lijoupa limipola' toƚta'a Jesús aiquipalaic'oconala' iƚniya. I'hua'ma petsi lan xanuc' aimixingonayacu.