Search form

San Juan 13:26

26Jesús italai'e'ma, timi:

―Cajac'e'ma iƚca'a ƚahualca ca'i, capi'i'ma anuli ƚaƚejmale titeƚa'. Iƚque ƚinca ƚaƚcuya.

Jesús ijac'e'ma ƚe'i, epi'i'ma Judas Iscariote ƚi'hua cal xans cuftine Simón.