Search form

San Juan 13:36

36Simón Pedro timi:

―Mai'ailli', ¿pe coftseya?

Jesús italai'e'ma, timi:

―Iya' ca'hua'ma laipene. Itsiya aimi'iya maƚeyacu anuli. Tijouƚa' ima' to'hua'ma lopene ti'onƚcota to laipene. Toƚta'a ƚinca lihuej'ma.