Search form

San Juan 14:16

16Caxahue'e'ma cai'Ailli' tepi'itsolhuo' ocuena Ƚotoc'iyacolhuo'. Iƚque ticuaihuo pe loƚmana', toƚmajm'me anuli. Aimipo'noyacolhuo' coƚtuca'.