Search form

San Juan 14:2

2Cai'Ailli' acueca' lejut'ƚ. Tipa'a axpela' ƚejut'ƚi petsi lomanc'eyacu laixanuc'. Ma' al ƚinca iƚe laifnespa. Ja'ni a'i coƚa' aicu'iyacolhuo' toƚta'a. Iya' ca'huana'ma calanc'e'etolhuo' coƚmanc'eyacu. Aƚmajnta anuli.