Search form

San Juan 14:21

21Cal xans napenufpa laitaiqui' iƚe laifcuxepa, iƚque ƚalihuequi, ƚinca aƚ'ay capic'a. Iƚque cal xans ƚaƚ'epa capic'a cai'Ailli' ti'e'ma capic'a. Iya' jouc'a ca'e'ma capic'a, camuc'i'ma naitsi iya'.