Search form

San Juan 14:23

23Jesús italai'e'ma, timi:

―Naitsi ƚaƚ'epa capic'a, iƚque naihuejcopa laitaiqui', cai'Ailli' ti'ena'ma capic'a jouc'a. Aƚcuainacu pe lopa'a. Aƚmajn‑na'me anuli.